Katarzyna Czarnecka-Żołnierczuk, Autor w serwisie Planet Partners

Katarzyna Czarnecka-Żołnierczuk

PR Specialist

Powrót do strony o nas
Katarzyna Czarnecka-Żołnierczuk

Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu zintegrowanych kampanii w obszarze komunikacji konsumenckiej, korporacyjnej, finansowej, a także brand PR. Prowadziła działania dla klientów z obszaru finansów, farmaceutycznego, lifestyle oraz kampanie społeczne.