23 Mar 2019

Niniejszy raport jest wynikiem współpracy agencji i firm komunikacyjnych, członków oddziału Eastern European HUB organizacji GlobalCom PR Network. Naszym celem było zebranie danych i informacji o środowisku komunikacji w regionie tak, aby korporacje planujące rozpoczęcie swojej działalności na danym rynku mogły ocenić swoje możliwości. Celem reportu jest także ułatwienie jego czytelnikom zrozumienia specyfiki oraz niuansów charakterystycznych dla określonego rynku, które pomogą w doborze odpowiednich narzędzi oraz rozwiązań związanych z działaniami komunikacyjnymi na danym rynku.

 

ŁUKASZ WILCZYŃSKI
CEO Planet Partners, Dyrektor Regionalny Global-
Com PR-Network w Europie Środkowo-Wschodniej

 

23 Oct 2018

Pytanie to zrodziło się równo z narodzinami branży public relations i do dziś eksperci mają problem z udzieleniem na nie jasnej odpowiedzi. Nasz CEO, Łukasz Wilczyński podjął się tego zadania, a esencję jego pracy zamknęliśmy w formie artykułu. To kompendium wiedzy na temat mierzalności działań PR, utworzone na podstawie wielu lat doświadczeń, fachowej literatury i badań naukowych.

Czytając nasz artykuł dowiesz się:

  • jak efektywnie określać cele działań PR?
  • jakie wskaźniki ilościowe i jakościowe stosować w działaniach e-PR?
  • jakie modele analizy kanałów digital są najbardziej efektywne?
  • które narzędzia monitoringu i analizy są najbardziej skuteczne w kanałach cyfrowych?

O czym należy pamiętać:

  • Cele stawiane przed PRem powinny być zawsze połączone z celami biznesowymi danej organizacji.
  • Tak jak nie ma jednej uniwersalnej recepty na sukces, tak nie ma uniwersalnych mierników.
  • KPI to mierniki, czyli wartości, które nie są gotową odpowiedzią, ale właśnie wskaźnikiem, który ma posłużyć do sformułowania odpowiedzi.
  • Mierzalność to proces/badanie, który wymaga porównywania wyników z innym (z konkurencją, czy może z własnymi działaniami w czasie).