Logo Planet Partners – Kolor

DIGITAL

ERC Inspiration Book

European Rover Challenge to projekt, który co roku gromadzi światowej klasy naukowców oraz pasjonatów z branży kosmicznej. Dzięki ERC Inspiration Book po raz pierwszy w kilkuletniej historii konkursu najciekawsze wystąpienia, prelekcje i dyskusje mogły edukować i inspirować także na długo po zakończeniu samego wydarzenia. Stworzona publikacja pozwoliła dotrzeć do szerokiej grupy nowych odbiorców online, a także wzmocnić wizerunek wydarzenia, jako platformy spotkań dla wiodących ekspertów kosmicznych z całego świata, wpisując się w motto projektu – „we inspire a new generation”.

Wyzwanie

Celem współpracy było stworzenie takiego narzędzia komunikacji, które będzie opierało się na wykorzystaniu już posiadanych przez Klienta materiałów i usystematyzuje wiedzę przekazywaną podczas wydarzenia, umożliwi dalszą aktywizację interesariuszy i wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu (wspierając główny cel wydarzenia), a jednocześnie pozwoli wypełnić lukę w komunikacji w okresie po finale i przed rozpoczęciem kolejnej edycji.

Diagnoza

ERC 2021 było już 7. edycją projektu, który podczas trzech finałowych dni wydarzenia zgromadził na scenie niemal 80 prelegentów. Ich wystąpienia były transmitowane na żywo w kanałach Klienta.

Po zakończeniu wydarzenia dokonaliśmy analizy komentarzy widzów transmisji oraz ankiet i wywiadów przeprowadzonych wśród wybranych prelegentów, partnerów projektu oraz kluczowej z punktu widzenia Klienta grupy docelowej – uczestników zawodów. Na jej podstawie zdefiniowaliśmy wiodące wyzwania komunikacyjne:

Obszerność materiału wideo utrudnia przyswajanie wiedzy, przekazywanej przez ekspertów

Znaczna część odbiorców chciałaby móc zapoznać się jedynie z kluczowymi wnioskami wystąpień, bez konieczności uczestnictwa we wszystkich prelekcjach

Informacje przekazywane przez ekspertów żyją zbyt krótko i często nie są wystarczająco wykorzystywane po zakończeniu wydarzenia, mimo ich ogromnego potencjału

Ponad 20 godzin nagrań wideo!

Strategia

Wynikające z przeprowadzonej analizy wnioski oraz potrzeba dotarcia do nowych odbiorców wskazana przez Klienta doprowadziły nas do koncepcji nowego narzędzia komunikacji wydarzenia – broszury ERC Inspiration Book.

Do współtworzenia publikacji postanowiliśmy zaprosić partnerów, prelegentów i uczestników wydarzenia, dając im możliwość dalszej wymiany doświadczeń i kontynuowania wzajemnych relacji także po finale zawodów. Publikacja miała wpisywać się w główny motyw komunikacyjny projektu „Edukujemy i Inspirujemy” i mieć atrakcyjną, ale także łatwą w odbiorze formę podsumowania najistotniejszych tematów poruszanych podczas ERC 2021. Treści postanowiliśmy przygotować wykorzystując przekazane podczas wystąpień wnioski i opinie, przedłużając tym samym cykl życia kluczowych prelekcji. Z myślą o promocji w zróżnicowanych kanałach własnych, jak newsletter, social media czy strona WWW, zaplanowaliśmy publikację w uniwersalnej formie ebooka PDF. Mając na uwadze możliwe rozszerzenie zakresu promocji w przyszłości, plik miał być opracowany w sposób pozwalający na jego wydruk.

Realizacja

Realizację rozpoczęliśmy od zebrania wypowiedzi ekspertów, przedstawicieli agencji rządowych (Polska Agencja Kosmiczna, Europejska Agencja ds. Programu Kosmicznego), zawodników oraz wystawców.

Następnie wykorzystaliśmy źródłowy materiał wideo i pocięliśmy go na krótsze, tematyczne nagrania, które po odpowiednim opisaniu wrzuciliśmy na YouTube, dopasowując je do poszczególnych elementów broszury. Pozwoliło to na łatwiejszy dostęp do konkretnych wystąpień, lepsze indeksowanie SEO oraz umieszczenie odnośników (w formie kodów QR i hiperłączy) do wystąpień wewnątrz publikacji. Dzięki temu niezależnie od formy broszury, cyfrowej lub drukowanej, będzie ona nie tylko statyczną publikacją, ale również dynamicznym źródłem odnośników do szerokiej biblioteki nagrań.

Po opracowaniu, umieściliśmy publikację na stronie WWW projektu, skąd może być bezpłatnie pobrana. Do promocji broszury wykorzystaliśmy wszystkie kanały własne klienta (strona WWW, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, newsletter) oraz zaprosiliśmy partnerów i autorów treści do podzielenia się nimi w swoich kanałach.

All of us agree that it is a great idea. It allows everybody to get an idea of what participating in the competition is like and can help all teams (let it be that has already participated or wants to) to improve while reading about other teams experiences and issues they faced. Awesome idea!

UPC Space Program, Drużyna z Hiszpanii

Wyniki

Zestawienie ze sobą wypowiedzi różnych grup interesariuszy pozytywnie wpłynęło na odbiór publikacji i skutecznie zrealizowało cel stworzenia platformy wzajemnej inspiracji.

Dzięki pozytywnemu odbiorowi publikacji, Klient zdecydował się wyprodukować broszurę oraz rozesłać do dziennikarzy i influencerów zajmujących się tematami kosmicznymi w Polsce.

Główne efekty opracowania broszury:

Projekt ERC Inspiration Book został nagrodzony Brązowym Spinaczem w plebiscycie Złote Spinacze 2022 w kategorii Custom Publishing.

1.

Poinformowanie o publikacji ponad 15000 odbiorców Klienta oraz dotarcie do nowych odbiorców m.in. dzięki udostępnieniom prelegentów oraz The Mars Society (83.1 tys. obs.)

2.

Wyjście do międzynarodowej społeczności i aktywizacja interesariuszy. Dzięki zaangażowaniu Polskiej Agencji Kosmicznej, broszura była prezentowana jako materiał promujący polski wkład w rozwój przemysłu kosmicznego na Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Paryżu

ERC Inspiration Book trafił m.in. do:

  • Sian Proctor – Astronautka, SpaceX
  • Franklin Chang-Díaz – Astronauta, NASA
  • Jaime Esper – Project Manager, NASA
  • Przedstawiciele NASA, Europejskiej Agencji
    Kosmicznej, Australijskiej Agencji Kosmicznej

3.

Przełożenie ulotnych treści prezentowanych podczas transmisji na rzetelne i skondensowane źródło informacji, wykorzystywane do dzisiaj w działaniach media relations oraz lead generation