Logo Planet Partners – Kolor

DIGITAL

Nowoczesna identyfikacja wizualna i strona internetowa

Sybilla Technologies rozwija nowoczesne narzędzia dla operatorów ruchu kosmicznego i astronomów, obejmujące zarówno automatyczne pozyskiwanie danych, jak i ich analizę, z wykorzystaniem globalnych sieci zrobotyzowanych obserwatoriów i usług w chmurze.

Identyfikacja wizualna

Jednym z głównych celów współpracy z Sybilla Technologies było stworzenie nowej identyfikacji wizualnej marki, która komunikowałaby nowoczesność i kosmos, a jednocześnie nie była zbyt skomplikowana. Pracę rozpoczęliśmy od badania potrzeb Klienta, oraz kontekstu i perspektywy na otoczenia rynkowe. Następnie sformułowaliśmy założenia projektowe, zebraliśmy inspiracje i przystąpiliśmy do pracy.

Strona internetowa

Kolejnym krokiem współpracy z Sybila Technologies było zaprojektowanie i stworzenie nowej strony internetowej firmy. Główne założenia obejmowały m.in. dwujęzyczność, system CMS umożliwiający łatwą edycję, responsywność i opracowanie treści. Nowa strona miała komunikować firmę jako specjalistę w kwestii bezpieczeństwa kosmicznego.

1.

Architektura informacji i analiza potrzeb

Na początku przeanalizowaliśmy istniejącą stronę firmy i kilkukrotnie omówiliśmy potrzeby i wymagania wobec nowego projektu. Na tej podstawie zaproponowaliśmy architekturę informacji, mapę strony i merytoryczny zarys rozmieszczenia kluczowych treści na stronie.

2.

Projekt graficzny, prototypowanie i wdrożenie

Następnie przygotowaliśmy projekty graficzne podstron w wersji 'desktop’, które przedstawiliśmy w formie interaktywnego prototypu 'Adobe XD’. Po akceptacji, zaprogramowaliśmy i wdrożyliśmy stronę na serwer Klienta.

3.

Research, copywriting i system obsługi treści

Powstała strona oparta jest o system obsługi treści CMS WordPress, co umożliwia łatwą edycję zawartości po stronie Klienta. Do wdrożenia strony użyliśmy przygotowanych przez nasz zespół treści, a następnie przygotowaliśmy instrukcję korzystania z systemu.

Interaktywny prototyp

Jednym z elementów zapewniających dobrą komunikację projektu graficznego do Klienta jest interaktywny prototyp. Pozwala on na łatwiejsze wyobrażenie sobie, jak w widoku przeglądarki wyglądać będzie wdrożony produkt, i jak zachowywać się będą poszczególne elementy nawigacji.