Skuteczne docieranie do przedstawicieli otoczenia biznesowego i administracji publicznej

SENER Polska jest jednym z liderów rynku kosmicznego w Polsce. Firma specjalizuje się w inżynierii kosmicznej – bierze udział w kluczowych projektach ESA, NASA oraz ESO, a także zdobywa kontrakty na rynku komercyjnym. Współpracuje przy tym z podmiotami z całego kraju i prowadzi projekty, dzięki którym przyczynia się do budowania silnego sektora kosmicznego w Polsce. SENER Polska stanowi część międzynarodowej grupy inżynieryjno- technologicznej. Do roku 2016 pomimo znaczącej pozycji rynkowej w Europie i na świecie, firma nie była powszechnie rozpoznawalna w kraju.

Klient

SENER Polska

Współpraca

Długoterminowa

Rynek

Polska

Wyzwanie

Dotarcie do głównej grupy docelowej, którą stanowią interesariusze na poziomie administracji i agencji rządowych

Dotarcie do opinii publicznej: regularna obecność ekspertów firmy w mediach w tytułach opiniotwórczych (sektora kosmicznego w Polsce), jak i w mediach informacyjnych (komentowanie kamieni milowych światowej eksploracji kosmosu)

Rozwiązanie

Na początku współpracy: przeprowadzenie audytu mediowego i badania komunikacji najbliższej konkurencji. Na tej bazie została przygotowana strategia wizerunkowa obejmująca identyfikację najważniejszych problemów komunikacyjnych i grup docelowych oraz plan działań wraz z rekomendowanymi narzędziami. Prowadzone jest także stałe uaktualnianie strategii w przypadku zmieniającej się sytuacji i realizacji kolejnych celów

Media relations, w tym tworzenie i dystrybucja materiałów prasowych, aranżacja wywiadów prasowych i wystąpień telewizyjnych

Mapping interesariuszy, a na jego bazie – stworzenie planu zaangażowania

Produkcja wideo

Raport Oddziaływania Społecznego, który corocznie trafia na biurka najważniejszych interesariuszy firmy

Efekty

ZASIĘG

47 mln

do tylu osób dotarliśmy od 2016 roku (wg Instytutu Monitorowania Mediów oraz Press Service)

MEDIA RELATIONS

TOP 5

najbardziej widocznych mediowo firm w polskiej branży kosmicznej w „Raporcie nt. wizerunku sektora kosmicznego w Polsce”, przygotowanym na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przez Europejską Fundację Kosmiczną (2018)

EMPLOYER BRANDING

40%

Wzrost liczby składanych do firmy jakościowych ofert pracy w stosunku do okresu przed rozpoczęciem działań

B2B

Potwierdzony przez Klienta znaczący wzrost przychylności podmiotów z otoczenia jego firmy ułatwiający prowadzenie biznesu

AUDYT MEDIALNY

W 2020 roku, po 4 latach współpracy, przeprowadziliśmy audyt medialny wśród dziennikarzy z tytułów biznesowych, informacyjnych i branżowych, który wykazał, że 100% ankietowanych dziennikarzy zna działalność SENER Polska, 90% zna co najmniej jednego eksperta z SENER Polska

Chcesz zrealizować podobny projekt?

Dowiedz się więcej o naszym doświadczeniu i przekonaj się, w jaki sposób odpowiemy na Twoje potrzeby!

Narzędzie 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mi justo, pretium vel magna vitae, condimentum luctus quam. Aenean feugiat dolor vitae neque sollicitudin, in hendrerit elit vehicula. Nullam molestie est libero, vel ornare augue lobortis quis. Pellentesque aliquet consequat mi, nec efficitur augue fringilla a. Sed ornare nec tellus et vulputate. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mi justo, pretium vel magna vitae, condimentum luctus quam. Aenean feugiat dolor vitae neque sollicitudin, in hendrerit elit vehicula. Nullam molestie est libero, vel ornare augue lobortis quis. Pellentesque aliquet consequat mi, nec efficitur augue fringilla a. Sed ornare nec tellus et vulputate. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mi justo, pretium vel magna vitae, condimentum luctus quam. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mi justo, pretium vel magna vitae, condimentum luctus quam. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mi justo, pretium vel magna vitae, condimentum luctus quam. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mi justo, pretium vel magna vitae, condimentum luctus quam. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mi justo, pretium vel magna vitae, condimentum luctus quam. 

Podobne realizacje

SYDERAL Polska

Głównym celem współpracy SYDERAL Polska i Planet Partners, jako pierwszej agencji komunikacyjnej marki, było zbudowanie jej eksperckiego wizerunku wśród kluczowych interesariuszy. Najważniejszymi grupami docelowymi komunikacji byli obecni i potencjalni partnerzy biznesowi, interesariusze na poziomie administracji, a także potencjalni pracownicy.