Cel – bezbłędny CSR. Najczęstsze problemy w prowadzeniu skutecznych działań społecznej odpowiedzialności biznesu

Przełom roku to czas nie tylko podsumowań i planowania, ale również okres większej wrażliwości, empatii i chęci pomagania. Firmowe profile w social mediach zalewane są fotorelacjami z przygotowań do Szlachetnej Paczki, zbiórki karmy i koców dla bezdomnych zwierząt czy potwierdzeń przelewu na rzecz WOŚP. Większe i mniejsze firmy, w sposób bardziej lub mniej świadomy pragną w ten sposób podzielić się swoim społecznym zaangażowaniem i pokazać, że działania z obszaru CSR są częścią jej kultury organizacyjnej. Czy taki jednorazowy, spontaniczny zryw to faktycznie już społeczna odpowiedzialność biznesu? Czy Facebook i Instagram to jedyne kanały komunikowania o tego typu inicjatywach? Oto krótki przegląd najczęstszych błędów popełnianych w obszarze CRS przez przedsiębiorców – dużych, średnich i małych.

Ale o co chodzi? – brak wiedzy o tym, czym jest CSR

Błędne, nietrafione decyzje o podjęciu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu lub w ogóle ich brak, wynikają najczęściej z niewiedzy. Dotyczy to zarówno tych stawiających swoje pierwsze kroki w biznesie, jak i doświadczonych prezesów. Kluczowe jest bowiem uświadomienie sobie nie tylko, czym jest CSR, ale przede wszystkim jakie korzyści przynosi firmie. Podobnie sytuacja wyglądała jeszcze kilka lat temu w przypadku public relations. Musiało minąć trochę czasu i pojawić się kilkanaście ciekawych projektów pr-owych zrealizowanych w Polsce przez zagraniczne koncerny, by świadomość o potrzebie dbałości o wizerunek firmy, a przede wszystkim konieczność posiadania spójnej, zaplanowanej na lata strategii wizerunkowej i komunikacyjnej, stały się praktyką wśród polskich przedsiębiorców. W przypadku CSR niewiedza dotyczy jednak nie tylko zarządu, ale również pracowników i jest to o tyle istotne, że w realizację jego założeń często powinni być zaangażowani wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Świadomość, jak istotny jest wizerunek zewnętrzny firmy, a w szczególności, jaki ma ona wpływ na społeczeństwo i środowisko, stanowi obecnie jeden z podstawowych czynników warunkującym rozwój firmy.

Po cichu, po wielkiemu cichu… – czyli problemy z komunikowaniem CSR

Brak wiedzy skutkuje często zaniedbaniem komunikacji. Szczególnie ma to miejsce w małych firmach, prowadzących działalność rodzinną lub na ograniczonym obszarze, w których inicjatywy społeczne podejmowane są bądź z „odruchu serca”, bądź wynikają z lokalnych układów i uwarunkowań społecznych. Wspieranie miejscowej szkoły czy też drużyny piłkarskiej seniorów jest czymś normalnym, naturalnym, bywa że stanowi już wieloletnią, rodzinną tradycję i wydaje się, że zupełnie nie ma potrzeby, by się tym chwalić. Tymczasem jest to przykład społecznej odpowiedzialności biznesu i szerokie komunikowanie podejmowanych działań może przynieść przedsiębiorstwu korzyści nie tylko wizerunkowe. Postrzeganie firmy jako zaangażowanej w lokalne życie, niosącej pomoc materialną lub finansową miejscowym instytucjom lub organizacjom, współpracującej z lokalnymi władzami i decydentami podnosi nie tylko jej prestiż, ale może też przyciągać nowych kontrahentów i klientów, dla których stanowi to istotną wartość. Firma taka uznawana jest za bardziej wiarygodnego partnera, zakorzenionego w miejscowej przestrzeni biznesowej i społecznej. Komunikowanie za pośrednictwem strony internetowej, social mediów, mediów lokalnych czy nawet branżowych o różnych inicjatywach wykraczających poza czysto biznesowe działania firmy, powinno stać się więc praktyką i to nie tylko okazjonalną.

Jak kwiatek do kożucha – niewiarygodny CSR początkiem końca

Nie ma biznesu bez przemyślanej strategii. I dotyczy to wszystkich obszarów funkcjonowania firmy. Jeśli przedsiębiorca, zarząd lub osoby, na których spoczywa odpowiedzialność za działania z zakresu CSR posiadają już odpowiednią wiedzę, to koniecznym jest przygotowanie i zaplanowanie kolejnych kroków. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest bowiem postrzegana jako papierek lakmusowy funkcjonowania firmy. To, czy i jakie inicjatywy są podejmowane, w jaki sposób komunikuje się je otoczeniu, rzutuje na postrzeganie firmy zarówno wśród obecnych oraz przyszłych partnerów i klientów, jak i potencjalnych pracowników. Moda na konkretne inicjatywy dociera również i do działów CSR. Poddawanie się jej może niestety przynosić skutek odwrotny do zamierzonego. Rozwiązania społecznej odpowiedzialności powinny w sposób naturalny być utożsamiane z daną firmą, jej produktem, usługą, położeniem geograficznym czy obecnym wizerunkiem zewnętrznym. Powinny być głęboko zakorzenione w działalności firmy i wpisywać się w jej kulturę organizacyjną. Obecnie jednym z światowych trendów CSR są cele zrównoważonego rozwoju SDG (ang. Sustainable Development Goals) oraz ochrona środowiska. Coraz częściej społeczeństwo w negatywny sposób odnosi się do działalności przedsiębiorstw, które nie dbają o środowisko naturalne, a nawet szkodzą mu w sposób świadomy. Firmy te podejmują więc inicjatywy, które mają pokazać ich proekologiczne nastawienie i dążenie do realizacji SDG, choć nie idą za tym konkretne czyny mające realny i wymierny wpływ na poprawę i ochronę środowiska. Współczesne społeczeństwo, a w szczególności jego młodzi reprezentanci, są jednak bardzo wyczuleni na najdrobniejszy fałsz lub mijanie się z prawdą. Podejmowanie lub dołączanie się do inicjatyw CSR, które wynikają jedynie z trendów lub nacisków przynoszą firmie więcej szkody, niż korzyści. Stąd konieczność opracowania przemyślanej strategii działań z obszaru społecznej odpowiedzialności, którą poprzedza dokłada analiza lokalnej sytuacji społeczno-gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych problemów i potrzeb interesariuszy. Wdrażaniu takiej strategii powinny potem towarzyszyć konkretne zmiany systemowe w firmie, a nie tylko rozwiązania doraźnie wpływające na zmianę wizerunku firmy.

Z pustego i Salomon nie naleje – mit wysokich kosztów działań CSR

Wielu przedsiębiorcom wydaje się, że społeczna odpowiedzialność biznesu wymaga dużych nakładów finansowych. Tymczasem sposobów na realizowanie się w obszarze społecznym czy związanym z ochroną środowiska jest naprawdę wiele i potrzebne jest w nich przede wszystkim zaangażowanie, a nie pieniądze. Małe firmy, będące dopiero na początku swej biznesowej drogi mogą się tu wykazać kreatywnością, umiejętnością wnikliwej analizy rzeczywistości, a także wrażliwością. We współczesnych trendach CSR bardzo ważne miejsce zajmuje zarządzanie etyką. Opracowanie i wdrażanie od samego początku działalności firmy programu etycznego, jest odpowiedzią na społeczną potrzebę szacunku, godnego i równego traktowania wszystkich pracowników, zgodnie z zasadami zarządzania różnorodnością. Dokumentem będącym zobowiązaniem stosowania dobrych praktyk jest Karta Różnorodności, którą przedsiębiorcy potwierdzają chęć świadomego działania na rzecz równouprawnienia i braku tolerancji dla wszystkich przejawów dyskryminacji. W obecnej sytuacji na rynku pracy, gdy coraz więcej firm zatrudnia obcokrajowców czy osoby niepełnosprawne, to ważna inicjatywa. Ideę Karty Różnorodności (ang. Diversity Charter) wpiera Komisja Europejska, a realizowana jest w 17 krajach Unii Europejskiej, m.in. Niemczech, Austrii, Szwecji, Włoszech. W Polsce koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które zainicjowało Kartę w 2012 roku. Od tego czasu podpisana została przez ponad 200 sygnatariuszy.

Skupiając się na relacjach z pracownikami, najbliższym otoczeniem, konsekwentnie realizując założenia strategii nie tylko biznesowej, ale i CSR, dbając jednocześnie o transparentność i rzetelność oraz prowadząc stałą komunikację, każda firma, nawet najmniejsza, może realnie wpływać na społeczeństwo i środowisko.

Facebook
Twitter
LinkedIn

RAPORTY

W naszym raporcie przenalizowaliśmy jaki jest rodzimy obszar IT w sektorze kosmicznym, z dwóch perspektyw – od strony rozwoju biznesu i realizowanych projektów, ale też okiem przedstawicieli działów HR badanych przez nas podmiotów. Po wykonaniu przedmiotowego badania, widzimy już jak niesamowicie fascynującym światem jest sektor kosmicznego IT.

WARTO WIEDZIEĆ

TAGI

Zainteresował Cię ten insight?

Dowiedz się więcej o naszym doświadczeniu i przekonaj się, w jaki sposób odpowiemy na Twoje potrzeby!

Podobne publikacje

Pracując na stanowiskach kreatywnych, można szybko dostrzec, że w tego typu pracy liczą się nie tylko pomysły, ale także umiejętność efektywnego zarządzania czasem. Dobrze dobrany zestaw narzędzi może przyspieszyć i usprawnić wykonywanie obowiązków każdemu, kto na co dzień zmaga się z tworzeniem treści. W tym artykule przedstawimy kilka niezawodnych rozwiązań, które pozwolą odciążyć Cię od rutynowych zadań i ułatwić Twój codzienny proces projektowania oraz sprawić, że przyszłe ASAPy faktycznie będą realizowane tak szybko, jak to możliwe.

Gdy wyszukujemy w sieci frazę „przemysł i komunikacja” wśród wyników najczęściej pojawiają się hasła związane z transmisją danych, wydajną komunikacją sieciową, porozumiewaniem się robotów, Internetem Rzeczy (IoT) czy Przemysłem 4.0. I bardzo słusznie, jednak nie o takiej komunikacji będę dziś pisać. W zamian pokażę na przykładzie czterech różnych obszarów, że przemysł – podobnie jak każda inna branża – potrzebuje przemyślanej strategii komunikacji opartej o działania PR, które są dopasowane do celów biznesowych firmy i różnych grup odbiorców.