Logo Planet Partners – Kolor

Ground-up brand & communications development in the renewable energy industry

PEC-Gliwice asked us for support in building the brand of its new investment from scratch. The challenge was not only to creatively approach the image of the thermal waste processing center, but above all to build a positive image of the potentially controversial facility in the eyes of Gliwice residents and representatives of the administration: councilors and municipal authorities.

Budowa marki od podstaw i komunikacja w branży energetycznej

PEC-Gliwice zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie w stworzeniu marki dla nowej inwestycji spółki w ekologiczny ośrodek przetwarzania termicznego odpadów oraz o komunikację tego przedsięwzięcia i działań spółki do interesariuszy: otoczenia lokalnego i decydentów.

Building an expert image as a developer of quantum technologies for the space industry

As the brand’s first communications agency, the main objective of the collaboration between SYDERAL Polska and Planet Partners was to build the brand’s expert image among key stakeholders. The most important target groups for communication were current and potential business partners, stakeholders at the administrative level, as well as potential employees.

Budowanie eksperckiego wizerunku twórcy technologii kwantowych dla branży kosmicznej

Głównym celem współpracy SYDERAL Polska i Planet Partners, jako pierwszej agencji komunikacyjnej marki, było zbudowanie jej eksperckiego wizerunku wśród kluczowych interesariuszy. Najważniejszymi grupami docelowymi komunikacji byli obecni i potencjalni partnerzy biznesowi, interesariusze na poziomie administracji, a także potencjalni pracownicy.