WEBCON – doradztwo komunikacyjne i budowanie pozycji eksperta - Planet Partners
Communication Strategies and consultancy

WEBCON – doradztwo komunikacyjne i budowanie pozycji eksperta

Sorry, this entry is only available in Polish.

Goals

 • Zbudowanie pozycji firmy WEBCON w Polsce jako lidera oprogramowania klasy Business Process Management.
 • Edukowanie potencjalnych partnerów, klientów i użytkowników w zakresie digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych oraz praktycznych aspektów cyfrowej transformacji.
 • Dotarcie z przekazem do osób decydujących o zakupie oprogramowania i nowych rozwiązań do firmy (decydenci IT, prezesi firm, dyrektorzy, kierownicy projektów).
 • Umocnienie świadomości marki wśród potencjalnych klientów, parterów i przyszłych pracowników.

Solutions

1) Przygotowanie strategii wizerunkowej marki w oparciu o:

 • analizę SWOT (ze zwróceniem szczególnej uwagi na wizerunek firmy),
 • ankiety i badania przeprowadzone przez WEBCON wśród swoich klientów i partnerów, 
 • analizę działań komunikacyjnych konkurencji,
 • analizę dotychczasowych publikacji na temat marki i oprogramowania WEBCON.

2) Stworzenie szczegółowego planu komunikacyjnego zawierającego cele komunikacyjne, grupy docelowe i narzędzia komunikacji takie, jak: 

 • artykuły eksperckie i poradnikowe, 
 • komunikaty prasowe prezentujące działania firmy (success stories), 
 • aranżowanie wywiadów, wypowiedzi i komentarzy do mediów, 
 • case studies ukazujące efekty wdrożeń rozwiązań WEBCON w firmach.

3) Działania z zakresu media relations

 • mapping dziennikarzy / zbudowanie i utrzymywanie stałych relacji z mediami, 
 • wsparcie strategiczne i kreatywne w ramach bieżących działań PR,
 • stały monitoring mediów.

4) Wsparcie medialne konferencji WEBCON DAY i innych wydarzeń z udziałem firmy WEBCON

Effects

1) Rosnąca obecność marki i jej ekspertów w wartościowych tytułach medialnych branżowych i ogólnoinformacyjnych (m.in. Computerworld, IT Professional, Rzeczpospolita).

2) Zwiększenie świadomości na temat zarządzania procesami biznesowymi i organizacji projektów w grupach docelowych potencjalnych partnerów i klientów firmy.

3) Zbudowanie wśród dziennikarzy rozpoznawalnej marki WEBCON jako eksperta dostarczającego polskim i zagranicznym przedsiębiorcom globalnego know-how z zakresu BPM i cyfrowej transformacji.

4) Potwierdzony przez Klienta wzrost zainteresowania zarówno automatyzacją procesów i wykorzystaniem do niej produktów opartych o BPM/RAD, jak również firmą WEBCON jako dostawcą takiego rozwiązania.

Przykładowe realizacje z: Communication