event | Planet Partners

Blog #event

Back to blog
18 Apr 2012
Created by
Planet_partners

Flash mob zarówno jako forma zabawy, jak i “narzędzie marketingowe” służące do przeprowadzenia niestandardowych akcji, świeciło trumfy dobrych kilka lat temu.