Logo Planet Partners – Kolor

Komunikacja kwestii środowiskowych

w branży przemysłowej

Jako jeden z największych emitentów szkodliwych dla planety substancji, sektor przemysłu jest coraz silniej monitorowany pod kątem działań prowadzonych na rzecz poprawy negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Z tego powodu kluczowa jest rzetelnie prowadzona komunikacja, która pozwoli na skuteczne zarządzanie reputacją i budowanie zaufania wśród otoczenia.

Taki mamy klimat

Przedsiębiorstwa przemysłowe stawiają sobie coraz wyższe wymagania dotyczące odpowiedzialności społecznej (CSR) i zrównoważonego rozwoju (ESG). Wzrost tych oczekiwań wynika nie tylko z presji ze strony regulatorów czy inwestorów, ale także ze strony pracowników i konsumentów. W odpowiedzi na te wyzwania, wiele firm podejmuje różnorodne działania, takie jak inwestycje w edukację, ochronę środowiska, wsparcie lokalnych społeczności oraz promowanie zrównoważonych praktyk.

Jednak organizacjom wciąż brakuje konkretnych celów i skutecznych strategii, co ogranicza powodzenie prowadzonych działań. Zrozumienie, że pożyteczne działanie musi iść w parze z efektywną komunikacją jest kluczem do budowania zaufania społecznego i biznesowego. Wpływa też na pozytywne postrzeganie firmy przez wszystkich interesariuszy.

63%

Polaków uważa, że działania społeczne należy wpisać na stałe w misję organizacji

29%

inwestorów uważa kwestie związane ze środowiskiem za najważniejsze przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

Źródła: Badanie „Zaangażowanie społeczne firm” zrealizowane przez Uniwersytet SWPS na zlecenie firmy Wedel, 2020 / Raport PwC „ESG – miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę?” 2021

Na ile skutecznie

komunikujesz cele i wartości firmy wszystkim interesariuszom?

Czy jesteś przygotowana/y

do komunikacji kryzysowej w razie incydentów środowiskowych?

Jak mierzysz efektywność

prowadzonej komunikacji na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu firmy na otoczenie?

Rozumiemy Twoje wyzwania

Wiemy, jak ważne jest profesjonalne podejście do komunikacji, które przekona otoczenie do korzyści płynących z proponowanych rozwiązań oraz pomoże w kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy jako społecznie zaangażowanego partnera biznesowego. W naszych działaniach wykorzystujemy szereg narzędzi public relations, obejmujących budowę relacji z mediami, konsultacje społeczne, planowanie działań w social mediach, wewnętrzną komunikację firmową, a także pomiar i raportowanie efektywności działań. Jesteśmy również wsparciem merytorycznym w razie wystąpienia potencjalnych sytuacji kryzysowych.

Konsekwentnie prowadzona strategia komunikacji

to fundament tożsamości przedsiębiorstwa

Poprawa wizerunku i zaufania

Prawidłowa komunikacja działań CSR i ESG buduje reputację firmy jako społecznie odpowiedzialnej, co przyciąga klientów i inwestorów.

Zarządzanie ryzykiem

Transparentna komunikacja zapobiega potencjalnym konfliktom i minimalizuje negatywne skutki dla reputacji firmy.

Zwiększenie konkurencyjności

Firmy przemysłowe wdrażające działania z zakresu CSR i ESG są bardziej atrakcyjne na rynku i wiarygodne dla partnerów biznesowych.

Zaufaj specjalistom

Zaufaj Planet Partners

Od ponad 17 lat wspieramy komunikacyjnie firmy z sektora przemysłu i nowych technologii. Charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do każdego klienta, uwzględniając jego potrzeby oraz specyfikę działania w danej branży. Działamy w oparciu o sprawdzone metody i najlepsze praktyki wypracowane przez lata, co pozwala nam skutecznie dostosowywać strategie komunikacyjne do zmieniających się trendów i oczekiwań rynku.

Zostaw nam swój adres email

Skontaktujemy się z Tobą i udowodnimy Ci, że znamy się na rzeczy