Obsługa komunikacyjna PR - Planet Partners

Obsługa komunikacyjna PR

Powrót do oferty

Efektywne prowadzenie zintegrowanej komunikacji w firmie być jeszcze skuteczniejsze jeśli realizuje się bieżące zadania i rozwiązuje ważne problemy we współpracy z doświadczonymi partnerami.

Warto mieć zaufany zespół konsultantów, który na bieżąco może rekomendować rozwiązania w obszarze komunikacji marketingowej i wizerunku. W ramach tego obszaru oferujemy Państwu następujące usługi:

Oferujemy następujące usługi:

Public Relations

 •  wsparcie strategiczne i kreatywne w ramach bieżących działań PR
 • opracowanie matrycy rekomendowanych narzędzi i kanałów komunikacyjnych
 • wsparcie komunikacyjne dla prowadzonych akcji marketingowych firmy
 • mapping dziennikarzy
 • prowadzenie kompleksowych działań media relations
 • akcje w social mediach
 • eventy PR (spotkania prasowe, konferencje, otwarcia)
 • mierzalność efektów PR na podstawie dedykowanych wskaźników KPI- raportowanie efektów działań PR
 • stały monitoring mediów

Kampanie komunikacyjne

 • kompleksowe przygotowanie i realizacja różnego typu kampanii komunikacyjnych zgodnych ze strategią firmy (kampanie o charakterze produktowym, jak i kampanie nastawione na osiągniecie określonego efektu społecznego)
 • opracowanie pomysłów kreatywnych do kampanii wraz z rekomendacją kanałów komunikacji
 • mapping i współpraca z blogerami oraz influencerami
 • rekomendacja i współpraca z ambasadorami i liderami opinii
 • planowanie i zakup mediów (analiza konsumpcji mediów przez grupę docelową, wybór kanałów komunikacji, rekomendacja form dotarcia, zbudowania harmonogramu i podziału budżetu na poszczególne media

Content marketing

 • prowadzenie blogów firmowych (przygotowywanie treści, plan emisji, plan promocji treści)
 • social media (rekomendacje działań, przygotowywanie treści, plan emisji, monitoring)
 • opracowanie raportów branżowych, rynkowych oraz trendbooków
 • przygotowanie i realizacja kampanii reklamowych, w tym planowanie i zakup mediów

Wydarzenia

 • przygotowanie pomysłów i rozwiązań kreatywnych do danego wydarzenia
 • planowanie i kompleksowa realizacja wydarzeń, w tym prowadzenie (speaker) i obsługa organizacyjna
 • promocja wydarzenia (plan działań, kanały komunikacji, kompleksowe nagłośnienie wydarzeń w mediach)

Przykładowe realizacje: