Zarządzanie kryzysowe PR - Planet Partners

Zarządzanie kryzysowe PR

Powrót do oferty

Sytuacja kryzysowa to naturalny element funkcjonowania każdej firmy lub instytucji.

Prędzej czy później są na nią narażone wszystkie podmioty, niezależnie od ich wielkości i pozycji rynkowej. Kryzysowi towarzyszą zwiększone zainteresowanie opinii publicznej i zakłócenie normalnego funkcjonowania firmy. Efektem źle zarządzanego kryzysu mogą być nie tylko osłabienie wizerunku i obniżenie zaufania do firmy, ale również konsekwencje ekonomiczne, utrata pozycji rynkowej, kłopoty prawne, problemy w relacjach z władzami różnego szczebla.

Kluczem do skutecznego zarządzania kryzysem są odpowiednie przygotowanie, prewencja, szybkie reagowanie i aktywne zarządzanie w najbardziej gorących chwilach oraz terapia pokryzysowa. W ramach tego obszaru nasza oferta usług obejmuje:

Oferujemy następujące usługi:

Procedury kryzysowe

 • analiza zagrożeń kryzysowych wynikających ze specyfiki działań firmy lub instytucji
 • przygotowanie scenariuszy kryzysowych
 • opracowanie podręcznika komunikacji kryzysowej

Szkolenia z zarządzania kryzysem

 • identyfikacja kluczowych odbiorców kryzysu
 • przygotowanie treści kryzysowych
 • sposoby reagowania na sytuacje kryzysowe
 • organizacja zespołu zarządzającego kryzysem w firmie
 • analiza case studies z danej branży
 • trening medialny

Interwencja kryzysowa

 • identyfikacja / rozpoznanie rodzajów kryzysu
 • rekomendacje sposobów postępowania w kryzysie
 • aktywna komunikacja kryzysowa
 • przygotowywanie oświadczeń i odpowiedzi na zapytania mediów
 • przygotowanie osób kluczowych do wystąpień w mediach
 • monitoring przebiegu kryzysu w mediach

Zarządzanie wizerunkiem po kryzysie

 • analiza przebiegu kryzysu
 • opracowanie strategii zarządzania wizerunkiem po kryzysie (programy naprawcze)
 • rekomendacje zmian w procedurach (weryfikacja i modyfikacja)
 • wdrożenie programu naprawczego (opracowanie treści, wyznaczenie kanałów komunikacji, zarządzanie budżetem)