Zarządzanie kryzysowe PR - Planet Partners

Zarządzanie kryzysowe PR

Powrót do oferty

Prędzej czy później są na nią narażone wszystkie podmioty, niezależnie od ich wielkości i pozycji rynkowej. Kryzysowi towarzyszą zwiększone zainteresowanie opinii publicznej i zakłócenie normalnego funkcjonowania firmy. Efektem źle zarządzanego kryzysu mogą być nie tylko osłabienie wizerunku i obniżenie zaufania do firmy, ale również konsekwencje ekonomiczne, utrata pozycji rynkowej, kłopoty prawne, problemy w relacjach z władzami różnego szczebla.

Kluczem do skutecznego zarządzania kryzysem są odpowiednie przygotowanie, prewencja, szybkie reagowanie i aktywne zarządzanie w najbardziej gorących chwilach oraz terapia pokryzysowa. W ramach tego obszaru nasza oferta usług obejmuje:

W ramach naszego doradztwa oferujemy następujące usługi

Procedury kryzysowe

 • analiza zagrożeń kryzysowych wynikających ze specyfiki działań firmy lub instytucji
 • przygotowanie scenariuszy kryzysowych
 • opracowanie podręcznika komunikacji kryzysowej

Szkolenia z zarządzania kryzysem

 • identyfikacja kluczowych odbiorców kryzysu
 • przygotowanie treści kryzysowych
 • sposoby reagowania na sytuacje kryzysowe
 • organizacja zespołu zarządzającego kryzysem w firmie
 • analiza case studies z danej branży
 • trening medialny

Interwencja kryzysowa

 • identyfikacja / rozpoznanie rodzajów kryzysu
 • rekomendacje sposobów postępowania w kryzysie
 • aktywna komunikacja kryzysowa
 • przygotowywanie oświadczeń i odpowiedzi na zapytania mediów
 • przygotowanie osób kluczowych do wystąpień w mediach
 • monitoring przebiegu kryzysu w mediach

Zarządzanie wizerunkiem po kryzysie

 • analiza przebiegu kryzysu
 • opracowanie strategii zarządzania wizerunkiem po kryzysie (programy naprawcze)
 • rekomendacje zmian w procedurach (weryfikacja i modyfikacja)
 • wdrożenie programu naprawczego (opracowanie treści, wyznaczenie kanałów komunikacji, zarządzanie budżetem)