Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji | Planet Partners

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

Oświadczam, iż zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Administratora – Planet Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzkiej 42/1, 31-044, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000521348, NIP: 6762478944 w celach rekrutacji, przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia otrzymania przez Administratora mojego CV.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Planet Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy przy ul. Grodzkiej 42/1, 31-044, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000521348, NIP: 6762478944 o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania.