GREEN VELO – Strategia marketingowa i doradztwo komunikacyjne | Planet Partners
Strategia i doradztwo

GREEN VELO – Strategia marketingowa i doradztwo komunikacyjne

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to przedsięwzięcie, jakiego do tej pory w Polsce jeszcze nie realizowano. Najdłuższy w tej części Europy szlak rowerowy, przebiegający przez pięć województw w Polsce Wschodniej, liczy obecnie prawie 2000 km i jest wyposażony w nowoczesną i komfortową infrastrukturę. Green Velo jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. Z punktu widzenia biznesowego jest jednolitym turystycznym produktem liniowym, o charakterze sieciowym, opartym na współpracy wielu partnerów, tworzących bazę noclegowo- gastronomiczną, atrakcje itd.

Cele

W ramach komponentu promocyjnego stworzyliśmy od podstaw dla naszego Klienta− Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (lider projektu) markę Green Velo i przygotowaliśmy kompleksową Strategię marketingową wraz z gotowym do implementacji Programem działań promocyjnych. Nasi konsultanci wspierali także doradczo projekt podczas implementacji narzędzi komunikacyjnych. Jako konsultanci w ramach Programu Promocji i Rozwoju Tras Rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020 stanęliśmy przed wyzwaniami komunikacyjnymi, które miały się przyczynić do realizacji celu głównego, jakim było „Stworzenie atrakcyjnego, dostępnego, wysokiej jakości produktu turystyki rowerowej, skomercjalizowanego w postaci różnorodnych ofert sprzedażowych”.

Cele komunikacyjne

 • Zbudowanie i zaprojektowanie nowej marki ponadregionalnej
 • Zaprojektowanie tożsamości marki wraz z językiem komunikacji
 • Przygotowanie Programu działań promocyjnych wraz z matrycą narzędzi do operacyjnego wdrożenia

Rozwiązanie

Wschodni Szlak Rowerowy Green Veloto największe tego typu zrealizowane do tej pory przedsięwzięcie w Polsce: 

 • Łączna wartość projektu inwestycyjnego Wschodniego Szlaku Rowerowego wyniosła ponad 274 mln złotych
 • Długość szlaku to ponad 2000 km specjalnie wytyczonej trasy (trasa główna 1887,5 km, trasy łącznikowe i boczne: łącznie 192 kilometry),
 • Szlak przebiega przez pięć województw wschodniej Polski: warmińsko- mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.
 • W realizację było zaangażowanych pięć województw: Świętokrzyskie, Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie.
 • Rowerzystom udostępniono ponad 470 atrakcji turystycznych.
 • Budżet na marketing i promocję ujęty w„Programie Promocji i Rozwoju Tras Rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020” wynosił ponad 24 mln zł.

Jako Agencja byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie i realizację STRATEGII MARKI i STRATEGII MARKETINGOWEJ w tym szczegółowo za opracowanie:

 • Strategii marki – Podstawy strategii marki, Pozycjonowanie, Big Idea, Tożsamość i komunikacja
 • Założeń i elementów komunikacji marketingowej
 • Narzędzi do komunikacji marketingowej – matrycy wykorzystywanych narzędzi komunikacyjnych 
 • Karty produktów/narzędzi komunikacyjnych dla telewizji, radia, mediów drukowanych, portali, reklamy zewnętrznej, działań PR w komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej i z wykorzystaniem ambasadorów marki, mediów społecznościowych, ambient media, wydarzeń promocyjnych i eventów, imprez targowych, wydawnictw imateriałów promocyjnych 
 • Działań komunikacyjnych na rynkach zagranicznych
 • Harmonogramu działań komunikacji marketingowej 
 • Systemu identyfikacji wizualnej i komunikacji marketingowej

Efekty

 • Kompleksowe opracowanie od podstaw nowej marki dla największego projektu rowerowego w Polsce wraz z wytycznymi do jej dalszego prowadzenia i zarządzania
 • Stworzenie kompleksowego Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki
 • Przygotowanie kompleksowego Programu działań promocyjnych wraz z gotową do zastosowania Matrycą Narzędzi Komunikacyjnych 
 • Opracowanie Strategii zarządzania wizerunkiem Marki
 • Stworzenie unikatowej propozycji promotion-mix (60 różnych form promocji).

Strategia została wdrożona według naszych założeń, przynosząc założone i oczekiwane efekty komunikacyjne i marketingowe. Green Velo to aktualnie najbardziej rozpoznawalny sieciowy produkt turystyczny w Polsce Więcej o Green Velo: https://greenvelo.pl/

Green Velo Wschodni Szlak Rowerowy

Przykładowe realizacje z: Strategia i doradztwo