HID GLOBAL – Obsługa komunikacyjna | Planet Partners
Obsługa komunikacji

HID GLOBAL – Obsługa komunikacyjna

HID Global to globalna firma (część Assa Abloy) dostarczająca produkty, usługi, rozwiązania oraz know-how związane z tworzeniem, zarządzaniem i użytkowaniem bezpiecznych poświadczeń (kart inteligentnych, tagów, tokenów, itp.) zarówno w zakresie logicznej, jak i fizycznej kontroli dostępu.

Cele

  • Wprowadzenie marki do świadomości odbiorców (firma była kojarzona głównie w sektorze bankowym, w pozostałych praktycznie nie istniejąc)
  • Wypracowanie wizerunku eksperta w zakresie działań wymagających dużego zaufania do dostawcy
  • Edukowanie grup docelowych i użytkowników, że działania z zakresu kontroli dostępu to nie tylko kwestia dostępów do systemów, czy budynków, ale także zaawansowane zarządzanie usługami

Rozwiązanie

1) Przygotowanie i wdrożenie planu komunikacji 

2) Budowanie i utrwalanie wizerunku eksperckiego firmy w mediach branżowych, biznesowych i technologicznych (także aranżacja i asysta podczas wywiadów z osobami anglojęzycznymi, z uwzględnieniem ograniczeń prawnych dotyczących obecności firmy na giełdach światowych i podawania informacji w odpowiednim czasie), 

3) Przygotowywanie wysokiej jakości treści (content marketing):

  • merytorycznych artykułów,
  • komentarzy eksperckich,
  • case studies/success stories (tekstowe i video)

4) Wsparcie w wystąpieniach na konferencjach 

5) Doradztwo komunikacyjne (dział komunikacji HID był w Londynie i w Teksasie – doradztwo dotyczyło nie tylko działań na rynku polskim, ale także specyfiki samego rynku medialnego, czy możliwości bezpiecznego wykorzystania kontekstów komunikacyjnych z innych państw)

Efekty

  • Dotarcie do nowych branż (potwierdzone zapytaniami) 
  • Wzrost zainteresowania mediów
  • Skuteczne zbudowanie pozycji eksperckiej firmy

HID Global

Przykładowe realizacje z: Obsługa komunikacji