Obsługa komunikacji Strategia i doradztwo

InnoEnergy Central Europe – Doradztwo komunikacyjne i obsługa projektu

InnoEnergy to fundusz powołany przez Europejski Instytut Technologii i Innowacji, który poprzez wiedzę, finansowanie i sieć kontaktów wspiera wejście start-upów na rynki międzynarodowe. Głównym obszarem współpracy Klienta i naszej firmy w roku 2017 i 2018 była międzynarodowa komunikacja projektu PowerUp! oraz wspieranie działań wizerunkowych firmy.

Cele

 • Budowanie wizerunku InnoEnergy jako wiarygodnego partnera biznesowego
 • Dotarcie do twórców rozwiązań cleantech z informacją o projekcie PowerUp!
 • Budowanie świadomości projektu PowerUp wśród najważniejszych graczy na rynku energii
 • Pogłębienie dyskursu medialnego (m.in. w mediach opiniotwórczych) w obszarze problematyki projektu PowerUp!
 • Wsparcie komunikacji w 15 krajach o zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i biznesowych
 • Koordynacja komunikacji kilkunastu polskich i zagranicznych podmiotów wdrażających działania PR

Rozwiązanie

W ramach zadania zrealizowaliśmy:

1) Komunikacja projektu PowerUp!

Projekt PowerUp! to rozbudowany konkurs dla start-upów, którego celem jest wyłonienie i wsparcie najlepszych innowacji z sektora cleantech, energii, smart city i elektromobilności z 24 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestnicy, zakwalifikowani na podstawie złożonych aplikacji, brali udział w kilkunastu finałach krajowych. Ci, którzy zostali laureatami finałów krajowych, rywalizowali następnie w Wielkim Finale o nagrody o łącznej wartości 45 tys. euro w gotówce i inwestycje do 150 tys. euro w ramach prestiżowego akceleratora EIT InnoEnergy: Highway®.

Rynek start-upów jest stosunkowo młody, a innowatorzy trafiający przez konkursy do akceleratorów nie zawsze mogą liczyć na szerokie wsparcie, szczególnie pozafinansowe. Dodatkowo często konkursy lub akceleratory działają pod egidą danej marki, zapewniając wsparcie tylko jednego poważnego partnera. Stąd też w komunikacji projektu podkreślaliśmy szansę dla uczestników PowerUp!, jaką daje im skala działań InnoEnergy (ponad 40 krajów) i unikatowa sieć partnerów (ponad 300 partnerów biznesowych i akademickich), a także fakt, że w ciągu siedmiu lat InnoEnergy zainwestowało w projekty o wartości dwóch mld euro, a dzięki temu wsparciu na rynek trafiło 80 produktów.

W ramach komunikacji mówiliśmy o pomocy w budowaniu modelu biznesowego przez InnoEnergy, że względu na specyfikę start-upowców z obszarów, które obejmował projekt – osób często już doświadczonych w swoich branżach, nierzadko pracujących na uczelniach naukowców, którym jednak brakuje odpowiedniego nastawienia biznesowego. PowerUp! był skierowany nie tylko na twórców aplikacji mobilnych (co bywa dość często niemal utożsamiane z pojęciem start-upu), ale poszukiwano także twórców rozwiązań hardware, Stąd też w działaniach media relations duży nacisk położyliśmy na media z sektora energetycznego technologicznego i biznesu (nie wyłączając start-upowych).

W komunikacji konkursu PowerUp! wyróżniliśmy dwie najważniejsze grupy odbiorców: start- upy oraz duży przemysł i korporacje z sektora energii. Ze względu na różnorodność start- upowców opracowaliśmy również persony komunikacyjne.

Po przeanalizowaniu danych i potrzeb komunikacyjnych uznaliśmy, że Facebook jako główne źródło przekierowań pozostanie wiodącym kanałem komunikacji. Niemniej ważny był Twitter – ze względu na toczące się tam dyskusje branżowe oraz LinkedIn, na którym aktywnie udzielają się start-upowcy. Duży nacisk postawiliśmy na media relations w tym media biznesowe, start-upowe, technologiczne, energetyczne oraz przemysłowe. Niezmiernie istotny był merytoryczny content na blogu i w trendbooku, który stworzyliśmy we współpracy z ekspertem, m.in. na bazie danych z najważniejszych ośrodków analitycznych.

Nasza komunikacja odbywała się pod hasłami: 

 • PowerUp! – konkurs dla osób, które mają energię, by zmieniać świat!
 • InnoEnergy – wiarygodny partner dla dużego biznesu i start-upów (sieć partnerów, inwestycje ponad 2mld euro, 80 produktów na rynku).
 • Konkurs PowerUp! to nie tylko nagrody finansowe. Tym, co wyróżnia konkurs są Bootcampy oraz szansa dla wszystkich uczestników na zaproszenie do prestiżowego akceleratora Highway.

Aby zapewnić spójność komunikacyjną na wszystkich rynkach, już na samym początku został przygotowany specjalny, rozbudowany toolkit dla HUBów (niezależnych podmiotów, reprezentujących Organizatora konkursu w danym kraju, tj. akceleratory, inkubatory, itp.) i agencji zagranicznych, a także uzupełniane FAQ, z którego mogli korzystać zarówno podczas rozmów z dziennikarzami, jak i podczas komunikacji z uczestnikami.

Komunikację dotyczącą projektu poszerzyliśmy o współczesne problemy i kluczowe trendy sektora energii oraz cleantech – tak, by być wartościowym partnerem dziennikarzy, a nie tylko dostawcą informacji o konkursie. Jednym z efektywnych rozwiązań stał się w tym wypadku wspomniany wcześniej, specjalnie przygotowany trendbook. Odpowiedni dobór ekspertów, mocne wsparcie danymi i atrakcyjna oprawa graficzna sprawiły, że przygotowany ebook stał się zarówno źródłem wiedzy i inspiracji zarówno dla dziennikarzy, jak i narzędziem wizerunkowym dla samego InnoEnergy.

Przez cały czas trwania projektu dbaliśmy także o spójność graficzną wszystkich materiałów. Zaprojektowaliśmy i opracowaliśmy m.in. stronę internetową, prezentacje dla partnerów, prezentacje dla patronów medialnych, oprawę graficzną finałów (tj. informatory, badge, roll- upy, animacje, vouchery, itp.), newslettery, infografiki i wszystkie materiały graficzne do mediów społecznościowych.

2) Raport roczny

Równolegle z komunikacją PowerUp!, przygotowaliśmy dla InnoEnergy także roczny raport, pokazujący nie tylko PowerUp!, ale szereg różnych projektów i inicjatyw, w jakie firma jest zaangażowana. Ciekawie przygotowana prezentacja miała na celu pokazanie zarówno zmiany, jakie w ostatnim roku zaszły w InnoEnergy Central Europe (do niedawna CC Poland Plus), odniesione sukcesy, ale i plany. Celem raportu było utwierdzenie obecnych partnerów w ich decyzji o współpracy, a także zachęcenie kolejnych firm i organizacji do podjęcia takiej. Obok danych korporacyjnych i finansowych swoje miejsce znalazły w nim case study z przeprowadzonych projektów, cytaty partnerów i osób ze spółek, które działają w ramach akceleratora.

Zrealizowany w całości w języku angielskim (przygotowany wspólnie z naszą siostrzaną agencją brytyjską Spreckley Partners) stał się narzędziem wizerunkowym działającym zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

Efekty

Efekty w ramach projektu PowerUp!

 • spójna komunikacja projektu na wszystkich rynkach docelowych
 • zwiększenie liczby zgłoszeń do konkursu – ze 158 w 2017r. do 299 w 2018r 
 • zwiększenie o 80% liczby publikacji na temat projektu – 494 publikacji w Polsce w roku 2018 wg wykazu IMM (200% więcej niż w 2017r.);
 • uzyskanie 521 publikacji w pozostałych krajach i kilkuset wzmianek w Social Mediach 
 • pogłębienie dyskusji w kilkunastu najważniejszych tytułach biznesowych i opiniotwórczych w Polsce (m.in. Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna i inne) 
 • pozyskanie 28 patronów medialnych (w tym 13 z Polski, m.in. Business Insider, Nowy Przemysł, Magazyn Przemysłowy, INN Poland, Kierunek Energetyka) 
 • umocnienie pozycji konkursu wewnątrz organizacji InnoEnergy.

Przykładowe realizacje z: Obsługa komunikacji