Obsługa komunikacji

Innovators Under 35 Poland – kampania komunikacyjna wydarzenia

Innovators Under 35 Poland to polska edycja globalnego konkursu, organizowanego przez prestiżowy MIT Technology Review, najstarszy magazyn technologiczny na świecie. Pismo należy do Massachusetts Institute of Technology, renomowanej amerykańskiej uczelni technicznej, zaliczanej do pierwszej dziesiątki najlepszych szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych. Celem konkursu jest wyróżnienie młodych innowatorów i najbardziej utalentowanych przedsiębiorców, rozwój nowych technologii i twórczego zastosowania już istniejących innowacji do rozwiązania obecnych problemów. MIT Technology Review organizuje go od 1999 r. najpierw w USA, później na całym świecie.
Wśród laureatów poprzednich edycji byli m.in. Mark Zuckerberg (Facebook), SergeyBrin (Google),Danier Ek (Spotify), a w Polsce Olga Malinkiewicz, wynalazczyni taniej metody wytwarzania ogniw słonecznych na bazie perowskitów.

Cele

  •  Zainteresowanie tematyką konkursu dziennikarzy mediów popularno-naukowych, biznesowych, opiniotwórczych 
  • Promocja laureatów konkursu

Rozwiązanie

Przygotowując plan działań zdawaliśmy sobie sprawę, że konkurs jest w Polsce jeszcze stosunkowo mało rozpoznawalny (była to dopiero jego druga edycja). Wyzwaniem był także krótki czas, przeznaczony na promocję wydarzenia. Materiały prasowe przygotowaliśmy w oparciu o treści, otrzymane od organizatorów. Naszym zadaniem było ich przetłumaczenie i zlokalizowanie, czyli dostosowanie do polskiego rynku. Tak przygotowane materiały były punktem wyjścia do bezpośrednich kontaktów ze starannie wyselekcjonowanymi dziennikarzami, zaproszenia ich do udziału w uroczystości wręczenia nagród oraz aranżacji serii wywiadów z organizatorami i laureatami konkursu.

Efekty

  • Ponad 100 publikacji na temat nagrody i laureatów w mediach ogólnopolskich i regionalnych.  
  • Umocnienie pozycji Planet Partners jako wiodącej firmy komunikacyjnej w sektorze nowych technologii i innowacji

Przykładowe realizacje z: Obsługa komunikacji