SENER Polska: komunikacja B2B i B2G jednego z liderów sektora kosmicznego | Planet Partners
Digital Obsługa komunikacji Strategia i doradztwo

SENER Polska: komunikacja B2B i B2G jednego z liderów sektora kosmicznego

SENER Polska jest jednym z liderów rynku kosmicznego w Polsce. Firma specjalizuje się w inżynierii kosmicznej – bierze udział w kluczowych projektach ESA, NASA oraz ESO, a także zdobywa kontrakty na rynku komercyjnym. Współpracuje przy tym z podmiotami z całego kraju i prowadzi projekty, dzięki którym przyczynia się do budowania silnego sektora kosmicznego w Polsce.

SENER Polska stanowi część międzynarodowej grupy inżynieryjno- technologicznej. Do roku 2016 pomimo znaczącej pozycji rynkowej w Europie i na świecie, firma nie była powszechnie rozpoznawalna w kraju.

Cele

 • Dotarcie do głównej grupy docelowej, którą stanowią interesariusze na poziomie administracji i agencji rządowych;
 • Dotarcie do opinii publicznej: regularna obecność ekspertów firmy w mediach w tytułach opiniotwórczych (sektora kosmicznego w Polsce), jak i w mediach informacyjnych (komentowanie kamieni milowych światowej eksploracji kosmosu).

Rozwiązanie

 • Na początku współpracy: przeprowadzenie audytu mediowego i badania komunikacji najbliższej konkurencji. Na tej bazie została przygotowana strategia wizerunkowa obejmująca identyfikację najważniejszych problemów komunikacyjnych i grup docelowych oraz plan działań wraz z rekomendowanymi narzędziami. Prowadzone jest także stałe uaktualnianie strategii w przypadku zmieniającej się sytuacji i realizacji kolejnych celów;
 • Media relations, w tym tworzenie i dystrybucja materiałów prasowych, aranżacja wywiadów prasowych i wystąpień telewizyjnych;
 • Mapping interesariuszy, a na jego bazie – stworzenie planu zaangażowania;
 • Produkcja wideo;
 • Raport Oddziaływania Społecznego, który corocznie trafia na biurka najważniejszych interesariuszy firmy.

Efekty

 • Od 2016 roku dotarliśmy do ponad 47 milionów osób (wg Instytutu Monitorowania Mediów oraz Press Service);
 • SENER Polska w TOP 5 najbardziej widocznych mediowo firm w polskiej branży kosmicznej w „Raporcie nt. wizerunku sektora kosmicznego w Polsce”, przygotowanym na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przez Europejską Fundację Kosmiczną (2018);
 • Wzrost liczby składanych do firmy jakościowych ofert pracy – zwiększone zainteresowanie ofertą pracodawcy o 40% w stosunku do okresu przed rozpoczęciem działań;
 • Potwierdzony przez Klienta znaczący wzrost przychylności podmiotów z otoczenia jego firmy ułatwiający prowadzenie biznesu;
 • W 2020 roku, po 4 latach współpracy, przeprowadziliśmy audyt medialny wśród dziennikarzy z tytułów biznesowych, informacyjnych i branżowych, który wykazał, że 100% ankietowanych dziennikarzy zna działalność SENER Polska, 90% zna co najmniej jednego eksperta z SENER Polska.

Przykładowe realizacje z: Digital