TriGranit – obsługa komunikacyjna wydarzenia - Planet Partners
Obsługa komunikacji

TriGranit – obsługa komunikacyjna wydarzenia

Koncepcja kreatywna i organizacja otwarcia nowego biurowca w kompleksie Bonarka fornBusiness (B4B), należącym do TriGranit, firmy specjalizującej się w tworzeniu nowoczesnych, wielofunkcyjnych obiektów miejskich, składających się z obiektów handlowych, centrów rozrywkowych, biur, hoteli, osiedli mieszkaniowych i placówek kulturalnych w strategicznych lokalizacjach w Europie Środkowo-Wschodniej. Budynek był szóstym biurowcem klasy A na terenie B4B, zlokalizowanym na terenie dawnych Zakładów Chemicznych Bonarka, jednym z większych poprzemysłowych, zrewitalizowanych obszarów w Europie.

Cele

  • zainteresowanie jak największej liczby osób ofertą B4B i planami inwestycyjnymi TriGranit
  • budowa relacji z kluczowymi grupami odbiorców TriGranit – obecnymi i potencjalnymi najemcami, projektantami i wykonawcami budynku, przedstawicielami samorządu lokalnego

Rozwiązanie

Otwarcie nowego biurowca było kolejnym wydarzeniem tego typu w B4B, dlatego istniała obawa, że część z zaproszonych gości oraz mediów nie uzna go za interesujące. Scenariusz wydarzenia zakładał wykorzystanie na uroczystość industrialnej przestrzeni budynku, który znajdował się w tzw. stanie surowym. Oryginalna aranżacja uroczystości z multimedialną oprawą oraz możliwość zwiedzania biurowca przyciągnęły rekordową liczbę gości. Materiały prasowe zostały dostosowane do potrzeb dziennikarzy mediów regionalnych oraz branżowych.

Efekty

  • Ponad 100 gości uroczystości otwarcia – partnerów biznesowych, przedstawicieli władz lokalnych, najemców, dziennikarzy .
  • Ponad 30 publikacji na temat nowego biurowca i planów inwestycyjnych TriGranit w Krakowie w mediach ogólnoinformacyjnych oraz branżowych.

Przykładowe realizacje z: Obsługa komunikacji