WEBCON – doradztwo komunikacyjne i budowanie pozycji eksperta | Planet Partners
Obsługa komunikacji Strategia i doradztwo

WEBCON – doradztwo komunikacyjne i budowanie pozycji eksperta

WEBCON jest producentem zaawansowanej platformy low-code do digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych oraz obiegów zadań i dokumentów. System umożliwia szybkie i zwinne dostarczanie, łatwych do modyfikacji aplikacji biznesowych – bez kodowania, a tym samym zapewnia efektywną optymalizację procesów w organizacji – od wspierających po krytyczne dla biznesu.

Cele

  • Zbudowanie pozycji firmy WEBCON w Polsce jako lidera oprogramowania low-code klasy Business Process Management
  • Edukacja grup docelowych tematyce rozwiązań low-code.  
  • Dotarcie z przekazem do osób decydujących o zakupie oprogramowania i nowych rozwiązań do firmy (decydenci IT, prezesi firm, dyrektorzy, kierownicy projektów).
  • Dodatkowym wyzwaniem na początku współpracy była budowa marki atrakcyjnego pracodawcy IT (w Krakowie – mieście o dużej konkurencji w tym zakresie).

Rozwiązanie

1) Przygotowanie strategii komunikacji wraz z opracowaniem szczegółowego planu komunikacyjnego

2) Budowanie i utrwalanie wizerunku eksperckiego firmy w mediach

3) Przygotowywanie wysokiej jakości treści (content marketing):

  • merytorycznych artykułów,
  • komentarzy eksperckich,
  • case studies/success stories

4) Media relations (w tym – aranżowanie wywiadów i komentarzy eksperckich)

5) Wsparcie przy redakcji i opracowaniu materiałów graficznych komplementarnych do publikowanych treści

6) Doradztwo komunikacyjne

Efekty

1) Corocznie co najmniej 60 wartościowych publikacji medialnych skierowanych do grup docelowych firmy Webcon

2) Stała współpraca z takimi mediami jak Rzeczpospolita, Computerworld, czy Newseria

3) Skuteczne zbudowanie pozycji Chief Business Development Officer Łukasza Wróbla jako eksperta w zakresie platform low-code.

Przykładowe realizacje z: Obsługa komunikacji