Obsługa komunikacji Strategia i doradztwo

WEBCON – doradztwo komunikacyjne i budowanie pozycji eksperta

WEBCON jest polską firmą, która od 2006 roku tworzy oprogramowanie klasy Business Process Management (BPM) dla platformy Microsoft SharePoint. Trzon firmy stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści od wielu lat zajmujący się projektowaniem i wdrażaniem systemów obiegu dokumentów (DMS) i optymalizacją procesów biznesowych (BPM). W związku z dynamicznym rozwojem i planami zintensyfikowania współpracy z mediami oraz przedefiniowania strategii PR w Polsce, firma zwróciła się do nas z potrzebą wytyczenia nowych kierunków komunikacyjnych oraz budowy wizerunku kluczowych osób w firmie jako ekspertów z zakresu zarządzania procesami biznesowymi i cyfrowej transformacji.

Cele

 • Zbudowanie pozycji firmy WEBCON w Polsce jako lidera oprogramowania klasy Business Process Management.
 • Edukowanie potencjalnych partnerów, klientów i użytkowników w zakresie digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych oraz praktycznych aspektów cyfrowej transformacji.
 • Dotarcie z przekazem do osób decydujących o zakupie oprogramowania i nowych rozwiązań do firmy (decydenci IT, prezesi firm, dyrektorzy, kierownicy projektów).
 • Umocnienie świadomości marki wśród potencjalnych klientów, parterów i przyszłych pracowników.

Rozwiązanie

1) Przygotowanie strategii wizerunkowej marki w oparciu o:

 • analizę SWOT (ze zwróceniem szczególnej uwagi na wizerunek firmy),
 • ankiety i badania przeprowadzone przez WEBCON wśród swoich klientów i partnerów, 
 • analizę działań komunikacyjnych konkurencji,
 • analizę dotychczasowych publikacji na temat marki i oprogramowania WEBCON.

2) Stworzenie szczegółowego planu komunikacyjnego zawierającego cele komunikacyjne, grupy docelowe i narzędzia komunikacji takie, jak: 

 • artykuły eksperckie i poradnikowe, 
 • komunikaty prasowe prezentujące działania firmy (success stories), 
 • aranżowanie wywiadów, wypowiedzi i komentarzy do mediów, 
 • case studies ukazujące efekty wdrożeń rozwiązań WEBCON w firmach.

3) Działania z zakresu media relations

 • mapping dziennikarzy / zbudowanie i utrzymywanie stałych relacji z mediami, 
 • wsparcie strategiczne i kreatywne w ramach bieżących działań PR,
 • stały monitoring mediów.

4) Wsparcie medialne konferencji WEBCON DAY i innych wydarzeń z udziałem firmy WEBCON

Efekty

1) Rosnąca obecność marki i jej ekspertów w wartościowych tytułach medialnych branżowych i ogólnoinformacyjnych (m.in. Computerworld, IT Professional, Rzeczpospolita).

2) Zwiększenie świadomości na temat zarządzania procesami biznesowymi i organizacji projektów w grupach docelowych potencjalnych partnerów i klientów firmy.

3) Zbudowanie wśród dziennikarzy rozpoznawalnej marki WEBCON jako eksperta dostarczającego polskim i zagranicznym przedsiębiorcom globalnego know-how z zakresu BPM i cyfrowej transformacji.

4) Potwierdzony przez Klienta wzrost zainteresowania zarówno automatyzacją procesów i wykorzystaniem do niej produktów opartych o BPM/RAD, jak również firmą WEBCON jako dostawcą takiego rozwiązania.

Przykładowe realizacje z: Obsługa komunikacji