DLACZEGO AUDYT KOMUNIKACYJNY?

Audyt komunikacyjny to potężne narzędzie całego procesu komunikacji marketingowej. Wspiera rozwój firmy i daje odpowiedź, czy dotychczasowe działania idą w pożądanym przez Ciebie kierunku. Bo właściwym pytaniem nie jest, czy taki audyt jest konieczny, ale czy naprawdę wiesz, czy i w jaki sposób Twoja komunikacja osiąga wszystkie założone cele biznesowe, marketingowe czy komunikacyjne.

Jeśli chcesz więc poznać i ocenić skuteczność działań Twojej Firmy, warto dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, jej podstawach badawczych oraz kilkunastoletnim doświadczeniu, jakie stoi za Planet Partners i jej audytorami.

Dzięki audytowi komunikacyjnemu

Bądź najlepszy. To jedyny rynek, który nie jest zatłoczony.

TOM PETERS

Metodologia audytu

Nasze podejście jest połączeniem ponad 16-letniej praktyki zawodowej w tym obszarze z powszechnie uznanymi metodami badawczymi w naukach społecznych (opierając się przede wszystkim na tych, opisanych przez profesorów C. Frankfort-Nachmias i D. Nachmias).

Zbieramy dane przy wykorzystaniu m.in. metod obserwacyjnych, sondażowych (w zależności od poziomu rozbudowania audytu), czy przeprowadzając badania jakościowe. Na tym etapie wykorzystujemy m.in. zaawansowane narzędzia monitoringu mediów, dzięki którym zbieramy wszystkie informacje dotyczące nie tylko Twojej Firmy, ale także wybranej konkurencji. Przeszukujemy także media społecznościowe czy blogi.

Przetwarzamy i analizujemy dane, jednocześnie diagnozując i rozpoznając problemy, które mogą mieć wpływ na budowę niewłaściwego wizerunku firmy. Przeprowadzamy także analizy porównawcze (benchmarking) oraz badamy zasięgi, wpływ czy reakcje odbiorców. Sięgamy również po trendmapy, foresighty i raporty rynkowe.

Oceniamy i dajemy rekomendacje, na bazie wnioskowania strategicznego i niekiedy także statystycznego (np. w przypadku audytów komunikacji wewnętrznej). Nasz raport końcowy będzie atrakcyjny wizualnie i zawierający efektywny storytelling wokół danych.

Audyt komunikacyjny pomaga budować zaufanie i zaangażowanie wśród pracowników, interesariuszy czy klientów Twojej firmy.

Zakres naszych działań

Celami naszych działań w ramach procesu audytu komunikacyjnego są:

Ocena sytuacji bieżącej w zakresie dotychczas prowadzonej przez markę polityki komunikacyjnej

Ocena aktualnego stanu obecności komunikacyjnej marki online i offline

Ocena wizerunku w otoczeniu

Ocena narzędzi i kanałów komunikacyjnych

Korzyści dla Twojej firmy

Przeprowadzenie kompleksowego audytu wewnętrznych i zewnętrznych metod komunikacji pozwala uzyskać wiele informacji, które przynoszą niezliczone korzyści Twojej firmie. Dzięki współpracy z doświadczonymi audytorami z Planet Partners:

„Najlepszą rzeczą, którą człowiek może zrobić dla człowieka, jest pomóc mu wiedzieć więcej”

BARTEK PUCEK

Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.

CYCERON