Zarządzanie kryzysowe

Sytuacja kryzysowa to naturalny element funkcjonowania każdej firmy lub instytucji. Kluczem do skutecznego zarządzania kryzysem są odpowiednie przygotowanie, prewencja, szybkie reagowanie i aktywne zarządzanie w najbardziej gorących chwilach oraz terapia pokryzysowa.

Procedury kryzysowe

analiza zagrożeń kryzysowych wynikających ze specyfiki działań firmy lub instytucji

przygotowanie scenariuszy kryzysowych

opracowanie podręcznika komunikacji kryzysowej

Szkolenia z zarządzania kryzysem

identyfikacja kluczowych odbiorców kryzysu

przygotowanie treści kryzysowych

sposoby reagowania na sytuacje kryzysowe

organizacja zespołu zarządzającego kryzysem w firmie

analiza case studies z danej branży

trening medialny

Interwencja kryzysowa

identyfikacja / rozpoznanie rodzajów kryzysu

rekomendacje sposobów postępowania w kryzysie

aktywna komunikacja kryzysowa

przygotowywanie oświadczeń i odpowiedzi na zapytania mediów

przygotowanie osób kluczowych do wystąpień w mediach

monitoring przebiegu kryzysu w mediach

Zarządzanie wizerunkiem po kryzysie

analiza przebiegu kryzysu

opracowanie strategii zarządzania wizerunkiem po kryzysie (programy naprawcze)

rekomendacje zmian w procedurach (weryfikacja i modyfikacja)

wdrożenie programu naprawczego (opracowanie treści, wyznaczenie kanałów komunikacji, zarządzanie budżetem)

Poznajmy się

Z przyjemnością odpowiemy również na Twoje wyzwanie. Pomożemy sprecyzować cele i potrzeby, aby dopasować ofertę na miarę oczekiwań.

Podobne realizacje

NATO – #ProtectTheFuture

NATO i gaming? Czy to połączenie faktycznie działa? Udowodniliśmy, że tak! Zobacz, jak przebiegła kampania #ProtectTheFuture i jak świętowaliśmy razem z graczami i przedstawicielami NATO podczas NATO Gaming Tournament.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

PEC-Gliwice zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie w stworzeniu marki dla nowej inwestycji spółki w ekologiczny ośrodek przetwarzania termicznego odpadów oraz o komunikację tego przedsięwzięcia i działań spółki do interesariuszy: otoczenia lokalnego i decydentów.