Zarządzanie kryzysowe

Sytuacja kryzysowa to naturalny element funkcjonowania każdej firmy lub instytucji. Kluczem do skutecznego zarządzania kryzysem są odpowiednie przygotowanie, prewencja, szybkie reagowanie i aktywne zarządzanie w najbardziej gorących chwilach oraz terapia pokryzysowa.

Procedury kryzysowe

analiza zagrożeń kryzysowych wynikających ze specyfiki działań firmy lub instytucji

przygotowanie scenariuszy kryzysowych

opracowanie podręcznika komunikacji kryzysowej

Szkolenia z zarządzania kryzysem

identyfikacja kluczowych odbiorców kryzysu

przygotowanie treści kryzysowych

sposoby reagowania na sytuacje kryzysowe

organizacja zespołu zarządzającego kryzysem w firmie

analiza case studies z danej branży

trening medialny

Interwencja kryzysowa

identyfikacja / rozpoznanie rodzajów kryzysu

rekomendacje sposobów postępowania w kryzysie

aktywna komunikacja kryzysowa

przygotowywanie oświadczeń i odpowiedzi na zapytania mediów

przygotowanie osób kluczowych do wystąpień w mediach

monitoring przebiegu kryzysu w mediach

Zarządzanie wizerunkiem po kryzysie

analiza przebiegu kryzysu

opracowanie strategii zarządzania wizerunkiem po kryzysie (programy naprawcze)

rekomendacje zmian w procedurach (weryfikacja i modyfikacja)

wdrożenie programu naprawczego (opracowanie treści, wyznaczenie kanałów komunikacji, zarządzanie budżetem)

Poznajmy się

Z przyjemnością odpowiemy również na Twoje wyzwanie. Pomożemy sprecyzować cele i potrzeby, aby dopasować ofertę na miarę oczekiwań.

Podobne realizacje

SYDERAL Polska

Głównym celem współpracy SYDERAL Polska i Planet Partners, jako pierwszej agencji komunikacyjnej marki, było zbudowanie jej eksperckiego wizerunku wśród kluczowych interesariuszy. Najważniejszymi grupami docelowymi komunikacji byli obecni i potencjalni partnerzy biznesowi, interesariusze na poziomie administracji, a także potencjalni pracownicy.