Oferta | Planet Partners

Poznaj naszą ofertę

Powrót do strony głównej

Wykorzystaj kompetencje naszego zespołu konsultantów i zrealizuj założone cele biznesowe.

Wspieramy Klientów w prowadzeniu ich biznesów, oferując im doświadczenie i wiedzę naszych konsultantów oraz efektywne narzędzia komunikacyjne. Dostarczamy rozwiązania komunikacyjne dostosowane do ich aktualnej sytuacji biznesowej i komunikacyjnej.

Jesteśmy doradcami w całym procesie planowania i realizacji komunikacji marketingowej – począwszy od analityki i audytów komunikacyjnych, przez strategię marki, komunikacyjne programy działania, na etapie wdrożenia kończąc.

Projektujemy procedury postępowania komunikacyjnego i doradzamy Klientom w nagłych sytuacjach kryzysowych. Specjalizujemy się w trzech obszarach usług realizowanych w Polsce jak i na świecie, we współpracy z partnerami z naszej sieci GlobalCom Network PR.

Jak działamy?

1. Audyt
Analiza sytuacji wyjściowej i dotychczasowych działań komunikacyjnych
Poznanie konkurencji i grup docelowych
Definicja potrzeb i celów biznesowych klienta, ustalenie KPI
2. Kreacja i planowanie
Stworzenie person komunikacyjnych
Burza mózgów i generowanie pomysłów
Dobór narzędzi i kanałów komunikacji
Opracowanie harmonogramu działań
3. Wdrożenie i ewaluacja
Realizacja zaplanowanych działań
Bieżący monitoring i analiza efektów
Stała kontrola i optymalizacja budżetu
4. Optymalizacja i raportowanie
Podsumowanie i weryfikacja efektywności działań
Zdefiniowanie ewentualnych możliwości optymalizacji
Przygotowanie raportu dla klienta