Logo Planet Partners – Kolor

Wizerunek polskiego sektora kosmicznego

Od ponad 10 lat zajmujemy się komunikacją dla różnych podmiotów polskiego sektora kosmicznego i bierzemy udział w publicznym dyskursie na temat zmian następujących w sektorze. Aktywnie włączyliśmy się w akcję wsparcia wstąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (za co otrzymaliśmy w 2011 wyróżnienie w konkursie Złote Spinacze). Przystąpiliśmy także do jedynej organizacji branżowej – Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Obserwując transpozycję postrzegania tej branży jako już istotnej części rozwoju biznesu (a nie tylko nauki), pod koniec zeszłego roku rozpoczęliśmy realizację pierwszego w Polsce badania wizerunku sektora kosmicznego.

Wspólnie z Europejską Fundacją Kosmiczną, zaproponowaliśmy ten projekt Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która wsparła go oraz zaprosiliśmy do współpracy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, który wykonał kapitalną analizę medialną sektora za 2017 rok. W ramach badania chcieliśmy przede wszystkim odpowiedzieć na pytania dotyczące aktywności podmiotów kosmicznych w Polsce, sprawdzić które wydarzenia/informacje najmocniej wpłynęły na postrzeganie sektora przez różne grupy interesariuszy, a także jaki potencjał komunikacyjny ma obecnie ten sektor w Polsce – w postaci silnych marek, wyróżniających się wydarzeń czy osób, które można by uznać za kosmicznych influencerów.

W ramach naszych działań przeprowadziliśmy badania jakościowe wśród firm skupionych w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, przedstawicieli instytucji publicznych, wspierających sektor kosmiczny oraz dziennikarzy, zajmujących się tą tematyką. Podjęliśmy się także analizy nadesłanych odpowiedzi oraz określiliśmy wyzwania komunikacyjne dla sektora.

Aktywność medialna sektora

Raport wykazał, że pomimo aktywności medialnej wiodących firm i instytucji, wciąż mamy niezagospodarowany potencjał komunikacyjny sektora kosmicznego. Wynikać to może z braku podmiotów, które potrafią jasno, ale efektywnie komunikować tę gałąź przemysłu. Dla przedstawicieli branży kosmicznej, inwestorów, instytucji wspierających, a także dziennikarzy to jednocześnie sygnał, że pogłębianie świadomości odbiorców nt. potencjału tej gałęzi przemysłu jest niezwykle istotne.

Nasi respondenci z różnych grup docelowych jednogłośnie wskazywali, że zeszłoroczna dyskusja medialna dot. Polskiej Agencji Kosmicznej nie pozostała bez wpływu na wizerunek całego sektora w Polsce. Mnie osobiście bardzo interesowało pytanie dot. wskazania wydarzeń, które najlepiej wspierają wizerunek branży. Tu na pierwszym miejscu wskazano ex aequo Forum Sektora Kosmicznego (forum B2B, realizowane przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego) oraz European Rover Challenge (od ponad 4 lat produkowane i wspierane komunikacyjnie przez Planet PR masowe wydarzenie popularno-naukowe, uznawane także za jedno z czołowych wydarzeń robotyczno-kosmicznych w Europie).

W raporcie wyszczególniono także tematy, które wywołały największe zainteresowanie mediów w ubiegłym roku. Wśród informacji, które cieszyły się popularnością znalazły się m.in. te dotyczące projektu mechanizmu zaciskowego realizowanego przez firmę SENER dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, rozpoczęcia budowy platformy satelitarnej Hypersat przez firmę Creotech, zamieszanie wokół Polskiej Agencji Kosmicznej z uwagi na publikację raportu NIK, oceniającego dotychczasowe funkcjonowanie agencji oraz publikacje nt. perspektyw polskiego sektora kosmicznego po pierwszym 5-letnim okresie członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

TOP 5 firm sektora kosmicznego i kosmiczni influencerzy

W raporcie postanowiliśmy także przeanalizować postawę firm kosmicznych pod kątem aktywności komunikacyjnej, dostępności marki dla dziennikarzy, a także liczby wysyłanych komunikatów. W oparciu o te kryteria wyróżniono w raporcie pięć najaktywniejszych podmiotów w Polsce. Są to:

  • Centrum Badań Kosmicznych PAN
  • Creotech Instruments S.A.
  • Instytut Łączności
  • Grupa Kapitałowa Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
  • SENER Sp. z o.o.
To dla nas niezwykły powód do dumy, jako że wspieramy komunikacyjnie markę SENER od ponad 2 lat i mieliśmy przyjemność realizować projekty dla Centrum Badań Kosmicznych PAN. Dodatkowo okazało się, że Prezes Zarządu Planet PR znalazł się także w zestawieniu osób, które swoją działalnością wpływają na budowę pozytywnego wizerunku sektora kosmicznego w Polsce. Oto pełna lista:
  • dr Grzegorz Brona
  • Paweł Wojtkiewicz
  • dr inż. Piotr Orleański
  • Łukasz Wilczyński
  • dr Krzysztof Kanawka

Wizerunek i wyzwania sektora kosmicznego

W kwestii samego wizerunku sektora, z analizy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów wynika, że w mediach o branży kosmicznej w 2017 roku mówiło się dobrze. Połowę z 7,5 tysiąca informacji charakteryzował pozytywny wydźwięk. Publikacje w przeważającej większości pojawiły się w Internecie, a prym wiodły tu portale branżowe. Opracowanie danych pokazało także, że o sektorze kosmicznym – choć to temat szeroki – bardzo często pisano jedynie w krótkich wzmiankach. Bardzo istotnym kanałem komunikacyjnym branży były także media.

Co do wyzwań dla sektora zdecydowanie wskazano tu na potrzebę konsekwentnie i spójnie budowanej komunikacji wizerunkowej w Polsce i za granicą. Wciąż bowiem pokutuje odium wizerunkowe sektora, że nie przynosi żadnych wymiernych korzyści dla społeczności oraz gospodarki. Warto więc wyciągnąć wnioski z tego pierwszego badania wizerunku sektora. Szczególnie może to mieć istotne znaczenie w kończącym się właśnie procesie budowy Krajowego Programu Kosmicznego.
Pełną wersję raportu można pobrać ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. pod adresem:  http://bit.ly/raport-wizerunek-kosmiczny
Facebook
Twitter
LinkedIn

Senior Communications Expert

RAPORTY

W naszym raporcie przenalizowaliśmy jaki jest rodzimy obszar IT w sektorze kosmicznym, z dwóch perspektyw – od strony rozwoju biznesu i realizowanych projektów, ale też okiem przedstawicieli działów HR badanych przez nas podmiotów. Po wykonaniu przedmiotowego badania, widzimy już jak niesamowicie fascynującym światem jest sektor kosmicznego IT.
Pierwsze w Polsce badanie wizerunku sektora kosmicznego zawierający analizę medialną sektora oraz wyniki badania jakościowego.

WARTO WIEDZIEĆ

TAGI

Zainteresował Cię ten insight?

Dowiedz się więcej o naszym doświadczeniu i przekonaj się, w jaki sposób odpowiemy na Twoje potrzeby!

Podobne publikacje

Opowiadanie historii jest tym, co już od początków istnienia ludzkości umożliwiało dzielenie się doświadczeniami, przekazywanie wiedzy i łączenie się z innymi na poziomie emocjonalnym. Współcześnie, storytelling stał się również istotnym elementem komunikacji wielu marek. W 2024 roku wraca do gry ze zdwojoną mocą. Na co zwrócić uwagę tworząc jego cyfrową wersję?  

Czego życzą sobie PR-owcy? Samych wygranych przetargów, dodatkowej godziny w ciągu doby i serialu, który pokaże światu na czym naprawdę polega nasza praca – przynajmniej według członków naszego zespołu! Spełnienie tych marzeń może być trudne, dlatego w naszym PRezentowniku znajdziesz propozycje praktycznych i łatwiejszych do zdobycia prezentów dla Twojego PR-owca.

Podjęcie przez firmy aktywności w mediach stanowi często ważny element w układance strategii komunikacyjnej marki lub produktu. Ocena skuteczności pozwala określać kierunki kolejnych działań. Jak to zrobić w przypadku PR-u? Czy to możliwe?